8258 Badacsonytomaj,
Kert u. 8.

87/471-573, 30/574-6749
altisk@altisk-btomaj.edu.hu

Találatok: 174

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2022. március 16. napján az iskolánkban megvalósuló sztrájk időtartama 08:00-12:30.
Az intézményben a tanulók felügyeletét, a még elégséges szolgáltatás mértékét, az alábbiak szerint biztosítjuk:
A megszokott helyen és módon, reggel 7 óra és 16 óra 30 perc között pedagógusok vezetése mellett biztosítjuk a tanulók felügyeletét.
A tantárgyi órákat, a hit- és erkölcstan órákat, a logopédiai fejlesztő foglalkozásokat megtartjuk, legfeljebb a tanórák sorrendjén változtatunk.
Az időjárástól függően, a szokásos módon, gondoskodunk a tanulók szabad levegőn való tartózkodásáról.
A tanulók étkeztetését a közétkeztetési, egészségügyi, szakmai szabályok betartásával, a megszokott helyen és módon biztosítjuk.
A tanulók esetleges hiányzását, a megszokott módon, a szülőnek igazolnia kell.

Tisztelettel:
Krisztin N. Lászlóné
intézményvezető